:: Kontaktní informace
 

sídlo firmy: 

Q - typ s.r.o.,
Havířská 360/29
400 01 Ústí nad Labem


telefonní spojení:

tel.: +420/ 602 438 261
tel.: +420/ 602 611 406
e-mail: nadrze@qtyp.cz 
 

Malé veřejné čerpací stanice

Představují nejjednodušší možné řešení veřejných čerpacích stanic. Základ tvoří nadzemní nádrže NDN o libovolném objemu určené na skladování motorové nafty a bezolovnatého benzínu Natural 95. Nádrže včetně technologie stáčení a odvětrání jsou umístěny na zpevněné zabezpečené ploše. Situace je řešena variantně s jedním resp. dvěma jízdními pruhy s jednostrannými, popř. oboustrannými jednoproduktovými,nebo víceproduktovými stojany. Celá stáčecí a výdejní plocha včetně stojanů je zastřešena ocelovou konstrukcí na dvou (čtyřech) sloupech s jednoduchou atikou. Kiosek je koncipován na výjezdní straně s oknem směrem ke stojanům. V zadní části objektu je umístěno sociální zařízení pro obsluhu a veřejnost.
Cena takovéto veřejné čerpací stanice se pohybuje od 1,5 do 3 mil.Kč dle rozsahu příjezdových komunikací a celkového dopravního řešení, rozsahu přípojek inž.sítí, velikosti kiosku apod."
 

 

 

Varianta MINI

 

 
 
   
Designed by © 2005 JADO CZ  
e-mail: info@jado.vyrobce.cz