:: Kontaktní informace
 

sídlo firmy: 

Q - typ s.r.o.,
Masarykova 104/221
400 01 Ústí nad Labem


telefonní spojení:

tel.: +420/ 602 438 261
tel.: +420/ 602 611 406
e-mail: nadrze@qtyp.cz 
 

Stacionární neveřejné čerpací stanice


Při umístění čerpací stanice PHM je nutné dodržet veškeré normativní minimální odstupové vzdálenosti a skloubit je s požadavky investora na maximální průjezdnost s využitím stávajících komunikací.

Stacionární neveřejné čerpací stanice je tvořena skladovací dvouplášťovou nádrží řady NDN dle přání zákazníka vybavená kompletní technologií. Výdejní stojan je umístěn ve skříňce, příp. na nepropustné podestě s nášlapnými rošty, která plní funkci ekovany na případné úkapy z výdejní pistole. Terén kolem nádrže nemusí být stavebně upravován, pod rám nádrže je nutno dát betonové prahy v úrovni vozovky. Velikost manipulační plochy sloužící k výdeji a stáčení pohonných hmot se navrhuje vzhledem k objemu nádrže a četnosti tankování. Obvykle má rozměry 4000 x 3500 mm, musí být izolována izolací odolávající ropným látkám a zabraňující průsaku ropných látek do terénu. Celá plocha je vybetonována vodotěsným betonem B20 HW4 ( př. zámkovou dlažbou) a vyspádována do sběrného žlabu na jedné straně manipulační plochy a její okraje, rovnoběžné se směrem nájezdu vozidel, jsou vyvedeny do betonových zídek. Svod ze žlabu je sveden potrubím do bezodtokové úkapové jímky, čímž je zabráněno úniku ropných produktů do kanalizace. Jímka je standardně vystrojena hlídáním přeplnění, koncovou plamenojistkou a potřebnými armaturami. Naše firma dodává tuto úkapovou jímku jako podzemní ocelovou dvouplášťovou nádrž s hlídáním meziprostoru a kompletním vystrojením.

 
 
Zastřešení - pro jeden jízdní pruh
Tato varianta zastřešení nadzemní ČS je tvořena ocelovou konstrukcí se dvěma nosnými sloupy, které jsou ukotveny v betonových patkách po stranách stáčecí plochy. Na sloupy jsou přivařeny příčné nosníky a pokryty střešní krytinou z pozinkovaného trapézového plechu. Dešťová voda ze zastřešení je svedena okapem po sloupu přímo do dešťové kanalizace. Zastřešení přesahuje po celém svém obvodu okraje stáčecí plochy o deštný úhel v závislosti na průjezdní výšce konstrukce - obvykle 4,3 m. V podhledu jsou osazena světla pro osvětlení výdejního místa, po obvodu může být na přání provedena atika dle přání zákazníka.
 
Poznámka: Výše vyobrazené produkty mají pouze ilustrativní charakter.
 
   
Designed by © 2005 JADO CZ  
e-mail: info@jado.vyrobce.cz