:: Kontaktní informace
 

sídlo firmy: 

Q - typ s.r.o.,
Masarykova 104/221
400 01 Ústí nad Labem


telefonní spojení:

tel.: +420/ 602 438 261
tel.: +420/ 602 611 406
e-mail: nadrze@qtyp.cz 
 

Mobilní podnikové čerpací stanice


Pro maximální využití jsou dvouplášťové nádrže NDN kompletovány do sestav s výdejními stojany v několika variantách dle požadavků zákazníka. Jednotlivé varianty se od sebe liší pouze typem výdejního stojanu a stupněm výbavy. Sestavy jsou již kompletní a plně provozuschopné, k jejich instalaci je zapotřebí schválení ve vodoprávním řízení na místně příslušném Referátu ŽP a zpevněná plocha, přívod elektrické energie 230 V a uzemnění. Nádrže se neukotvují k zemi, jsou kdykoliv snadno přemístitelné na jiné stanoviště.Sestavy jsou smontovány do konečné podoby již před expedicí, nádrže jsou odtlakovány a je přezkoušena těsnost a funkčnost celého systému. Na přání zákazníka je možno nádrže kompletovat s výdejními stojany ADAST, Benč, s čerpadly o výkonu 70 nebo 90 l/min (rychlovýdej), případně s tankovacími automaty na čipové klíče nebo magnetické karty. Nádrže mohou být doplněny stáčecím čerpadlem Mononorm a dalšími doplňky viz. Ceník
 

SESTAVA "PRAKTIK"standardní provedení s výkonnějším výdejním stojanem pro širokou oblast použití· 
  • dvouplášťová nádrž ND 1600 až ND 22000 
  • výdejní stojan CUBE 56 (70) ( čerpadlo 230 V se zabudovaným filtrem, výkon 56 (70) l/min, mechanický průtokoměr, automatická pistole, 4 m hadice)
  • uzamykatelná skříňka na výdejní stojan
SESTAVA "KOMFORT" („KOMFORT PLUS“) velmi oblíbený systém poloautomatického bezobslužného systému výdeje PHM, kdy se jednotliví uživatelé přihlašují k odběru PIN kódem přímo na klávesnici digitálního průtokoměru. Provozovatel má pak možnost prostřednictvím Master kódu kontrolovat a evidovat spotřebu jednotlivých uživatelů, zadávat a měnit kódy. Jednoduchostí obsluhy a především nízkou pořizovací cenou představuje nejekonomičtější řešení bezobslužného výdeje PHM.


S doplňkem KIT KEYS lze údaje ze stojanu přenést do PC.
 

  •  dvouplášťová nádrž ND 1600 až ND 32000
  • výdejní stojan MC 50 (80) s mikroprocesorem ( čerpadlo 230 V se zabudovaným filtrem, výkon 50 l/min, digitální průtokoměr, automatická pistole, 4 m hadice), maximálně 50 (80) uživatelů o
  • ocelová šachtice s veškerými armaturami a uzamykatelným víkem
SESTAVA "KOMFORT EXTRA" nový systém poloautomatického bezobslužného systému výdeje PHM, kdy jednotliví uživatelé se přihlašují k odběru PIN kódem, přímo na klávesnici digitálního průtokoměru, nebo čipovým klíčem. Provozovatel má pak možnost prostřednictvím Master klíče kontrolovat a evidovat spotřebu jednotlivých uživatelů, zadávat a měnit kódy. Jednoduchostí obsluhy a především nízkou pořizovací cenou představuje nejekonomičtější řešení bezobslužného výdeje PHM.


V ceně doplněk KIT KEYS, kterým lze údaje ze stojanu přenést do PC.
 
  • dvouplášťová nádrž NDN 6000 - 32000
  • výdejní stojan MC 120 s mikroprocesorem (čerpadlo 220V se zabudovaným vysoce jemným filtrem, výkon 72 l/min, digitální průtokoměr, kontinuální měření hladiny v nádrži, software do PC, automatická pistole, 4 m hadice), maximálně 120 uživatelů
  • ocelová šachtice s veškerými armaturami a uzamykatelným víkem
  • elektrický rozvaděč RJ2
 
 
 
   
Designed by © 2005 JADO CZ  
e-mail: info@jado.vyrobce.cz