:: Kontaktní informace
 

sídlo firmy: 

Q - typ s.r.o.,
Havířská 360/29
400 10 Ústí nad Labem


telefonní spojení:

tel.: +420/ 602 438 261
tel.: +420/ 602 611 406
e-mail: nadrze@qtyp.cz 

 


Celkový ceník v Kč


Ceník platný od 1. 1. 2010 (s výhradou možných pozdějších změn)
na požádání Vám aktuální ceník rádi zašleme

Ceník pro tisk a ke stažení .pdf

 

 

EKONTEJNERY NA NAFTU

s výdejním zařízením na 12, 24, 230 V

Varianty:  IBC –FUS-100 LUN

Cena bez DPH

NAFTA

 

1. EKOKONTEJNER s čerpadlem na 12 V nebo 24 V, manuální pistolí a 4m
    hadicí

13.610,-

2. EKOKONTEJNER s čerpadlem na 12 V, mech. průtokoměrem, man. pistolí a 4m hadicí

17.670,-

3. EKOKONTEJNER s čerpadlem na 12/24 V, manuální pistolí a 4m hadicí

17.360,-

4. EKOKONTEJNER s čerpadlem 12/24 V, mech. průtokoměrem, man. pistolí a 4m hadicí

21.420,-

5. EKOKONTEJNER s čerpadlem na 230 V, manuální pistolí a 4m hadicí

15.100,-

6. EKOKONTEJNER s čerpadlem na 230 V,mech.průtokoměrem, man. pistolí a 4m hadicí

19.140,-

Příplatek za automatickou výdejní pistoli: 1.280,-
Příplatek za výdejní hadici:
  5m - 730,-; 6m - 1.030,-; 7m - 1.330,-; 8 m - 1.630,-
Kontejner SX Ex 1000UN samostatný 7.250,-
Kontejner IBC FUS 1000 L UN 6.690,-
Příplatek kontejner Ex 560,-

Sleva za repasovaný FUS -2.000,-
Sleva za repasovaný EX -2.000,-

                                             

PODNIKOVÉ ČERPACÍ STANICE
(bez manipulační úkapové plochy a zastřešení)

Provozní objem

litry 

X

PRAKTIK

KOMFORT

KOMFORT PLUS

KOMFORT

EXTRA

X

X

1600

X

X

X

X

X

X

X

2000

X

106.350,-

X

X

X

X

X

3500

X

120.900,-

143.900,-

X

X

X

X

6000

X

143.900,-

166.900,-

200.640,-

226.350,-

X

X

8000

X

187.600,-

210.600,-

244.340,-

270.100,-

X

X

10000

X

191.300,-

214.300,-

248.040,-

273.800,-

X

X

12000

X

208.600,-

231.600,-

265.340,-

291.100,-

X

X

18000

X

298.600,-

321.600,-

355.340,-

381.100,-

X

X

22000

X

328.600,-

351.600,-

385.340,-

411.100,-

X

X

32000

 

 

X

X

X

X

X

Dělená nádrž

nafta/benzin

 

 

 

 

 

X


PODNIKOVÉ ČERPACÍ STANICE
(na naftu, vnitropodniková výdejna dle § 5 odst. 2 zákona č. 311/2006 Sb.)

Provozní objem

litry 

X

PRAKTIK

KOMFORT

KOMFORT PLUS

KOMFORT

EXTRA

Nádrž NDN samotná

- nafta

Nádrž NDN samotná

 – benzín

1600

X

X

X

X

X

X

X

2000

X

201.350,-

X

X

X

67.650,-

X

3500

X

215.900,-

238.900,-

X

X

85.150,-

165.950,-

6000

X

238.900,-

261.900,-

295.640,-

321.350,-

108.150,-

188.950,-

8000

X

267.600,-

290.600,-

324.340,-

350.100,-

136.900,-

217.650,-

10000

X

286.300,-

309.300,-

343.040,-

368.800,-

155.600,-

236.350,-

12000

X

303.600,-

326.600,-

360.340,-

386.100,-

172.900,-

253.700,-

18000

X

393.600,-

416.600,-

450.340,-

476.100,-

261.900,-

343.700,-

22000

X

423.600,-

446.600,-

480.340,-

506.100,-

291.900,-

371.700,-

32000

 

 

X

X

X

X

X

Dělená nádrž

nafta/benzin

 

 

 

 

 

Příplatek 20.000,-Kč k ceně nádrže na benzin


Součástí dodávky těchto výdejen jsou střechy překrývající výdejní stojan a manipulační plochu. Dále je součástí přejezdová ocelová vana s rošty plnící funkci manipulační plochy a sloužící jako záchytná vana na úkapy s možností napojení na bezodtokovou jímku, popřípadě do systému lapolů. Nádrže jsou dále vybaveny nástupním žebříkem, pochozí s protismykovou plošinkou a zábradlím. Součástí každého takového kompaktu je samozřejmě výdejní stojan dle označení: Praktik = CUBE 56; Komfort = MC 50; Komfort Plus = MC 80; Komfort Extra = MC 120. Dále je ve výbavě technologický elektro-rozvaděč RJ-2 popř. RT-1 a osvětlení manipulační plochy zářivkovým tělesem.

V případě umístění výdejny v oblasti se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí je nutno k cenám výdejen připočíst cenu za pořízení příslušných doplňků. V ceně výdejen nejsou započteny nutné administrativní úkony, jejichž provedení souvisí s naplnění příslušných zakonných ustanovení.

DOPLŇKY K NÁDRŽÍM

elektrorozvaděč RJ2 vč.propojení ( 220V pro výdejní stojan MC , CUBE)

5.080,-

výdejní stojan TATSUNO BENČ nafta/benzin

(ukazatel množství,cena)

130.000,- až 285.500,-

elektrorozvaděč RT1 (380V pro stač. čer. nebo výdejní stojan TATSUMO BENČ)

14.800,-

výdejní stojan nafta TOKHEIM (ukazatel množství, cena)

85.000,-

signalizace třetí hladiny

2.680,-

stáčecí čerpadlo GRUNFOS NM

38.900,-

rám a nadstřešení výd.stojanu ADAST

2.800,-

stáčecí čerpadlo GRUNFOS BA

58.900,-

úkapová jímka 6 m3 s vystrojením nafta/ nafta + benzin

74.000/94.000,-

 

tiskárna a zdroj k stojanu MC 50

10.440,-

odlučovač ropných látek AS TOP mini

 

17.300,-

řídící konzole BG-16 +tiskárna stvrzenek

36 800,-

spodní plnění nádrže 2”

11.050,-

zastřešení výdejní plochy 6 x 6 / vč.atiky RAL

86.000.-/126.200,-

tankovací automat (čipy)

 

Od 86.000,-

Software pro přenos dat z MC 50 /80 do PC + 10 čipových klíčů

12.950,-

monitorovací systém OCIO standard

9.600,-

manager key (červený klíč)

1.450,-

nástavba monitorovacího systému OCIO

22.400,-

uživatelský čipový klíč

120,-

 
ČERPADLA A VÝDEJNÍ STOJANY NA 220 V – na naftu

 

Samotné čerpadlo

Sestavy – čerpadlo, hadice, pistole, průtokoměr

Výdejní stojany

Typ

PANTHER 56

HM Panther

HA Panther

CUBE 56

CUBE 70

MC 50

MC 80

MC 120

Cena bez DPH

4.160,-

10.200,-

12.150,-

14.590,-

17.590,-

39.950,-

73.690,-

89.600,-


AKUMULÁTOROVÁ ČERPADLA NA 12 A 24V – na naftu

 

Samotná čerpadla

Soupravy na čerpání ze sudů

Samotné čerpadlo

Sestavy – čerpadlo, filtr, hadice, pistole,  průtokoměr

Typ

CARRY 12

CARRY 24

CHMS 12

CHMS 24

PANTHER 12/24

PPHM 12/24

PPHA 12/24

DRUM 12 (24)

Cena
bez DPH

3.990,-

3.990,-

7.160,-

  7.160,-

5.080,-

 

11.680,-

 

12.960,-

6.250,-

 

Držák pro připevnění sestav HM, HA Panter, PPHM a PPHA k ekokontejneru + sací hadice se šroubením 500,-Kč.

Sací hadice 1200 mm pro propojení druhého kontejneru se šroubením 306,- Kč

 

        Vysvětlivky k sestavám na PHM (označení písmen k použitým dílům):

         P - čerpadlo Panter

         H - hadice 4m

         P - průtokoměr

         F - filtr

         M - výdejní pistole manuální SELF 2000

         A - výdejní pistole automatická

         C - čerpadlo Carry 12 V, 24 V

         CUBE - výdejní stojan analogový

          S - sudová sestava

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výdejní pistole a průtokoměry

 

 

Výdejní pistole

Průtokoměry

Typ

A 60

X

A 120

SELF 2000

K 33

K 44

Cena bez DPH

1.850,-

X

2.600,-

570,-

3.690,-

5.040,-


Hadice

Typ

Výdejní hadice Ø 19mm s koncovkami

Sací hadice

Teleskop. Trubice

Délka (m)

4m

5m

6m

7m

8m

4m

560-960mm

Cena bez DPH

990,-

1.720,-

2.020,-

2.320,-

2.620,-

1.020,-

620,-


 

Typ

Výdejní hadice Ø 22 mm s koncovkami

Sací hadice

Teleskop. Trubice

Délka (m)

4m

5m

6m

7m

8m

4m

560-960mm

Cena bez DPH

1.160,-

1.820,-

2.120,-

2.420,-

2.720,-

1.020,-

820,-

Otočné šroubení výdejní hadice 373,-Kč

Nádrže na podvozcích


HEFA vozík na převoz nafty (silniční provedení)   850 l
(varianta: terénní provedení)

HEFA vozík na převoz benzinu (silniční provedení)

 

89.900,-
(99.900,-)

149.900,-

 

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Provozní a požární řád

5.500,-

Žádost o vodoprávní povolení

6.600,-

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 20 %.

 

           

 

 
 
 

   
Designed by © 2005 JADO CZ  
e-mail: info@jado.vyrobce.cz